start

optimalisatie

newstyle websites

webpromotie

functionaliteitstest

webteksten

visie

contact

 

Visie

1. De concepten, producten, diensten en zienswijze van ExPresDigitaal zijn het resultaat
van 29 jaar ervaring in het communicatievak. Begin negentigerjaren is daar internet bij gekomen.
2. De activiteiten van ExPresDigitaal komen voort uit de drang om gekregen talenten te benutten
ten dienste van de naaste. Die drang werkt aanstekelijk.
3. Talenten moet je zien Ún ontwikkelen. Het is de zakelijke invulling van een persoonlijke
levensovertuiging.

4. We hechten veel waarde aan eerlijk en open zakendoen.
5. Communicatie is gemeengoed.
6. In onze visie moeten mensen anders leren denken. Zich bevrijden van beperkte denkkaders. Activiteiten beoordelen
op hun bijdrage aan doelstellingen.
7.
ExPresDigitaal levert daaraan een belangrijke bijdrage.
En dat is waardevol. Laten we daar eens over verder praten.